Ons concept

12 vrienden

HONK is ontstaan vanuit een vriendengroep van 12 jongeren met een beperking. Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne kennen elkaar van op school en van activiteiten buiten de school. Als vrienden versterken zij elkaar, dagen zij elkaar uit en zorgen zij voor elkaar. Als groep zijn ze zelfredzamer dan elk op zich. Hun vriendschap en de wens om samen te blijven is de bestaansreden van HONK. Door budget en zorg te delen, maken we ons project waar.

Wachtlijsten

De wachtlijsten voor een plaats in een bestaande zorgvoorziening zijn vandaag heel erg lang. Als jongeren met een beperking afstuderen, moeten hun ouders hen dus noodgedwongen opvangen. Zowel voor de ouders als hun buitengewoon kind is dit een hele opgave. Want net als hun ‘normale’ leeftijdsgenoten dromen ook jongeren met een beperking van een eigen toekomst.

Gezocht: een huis

We zoeken een veilige en geborgen plek waar de HONKers kunnen samen wonen en leven. Een echte thuis waar ze hun toekomst kunnen uitbouwen, in een buurt die hen aanvaardt en opneemt.
→ Ken jij een leuke plek?

Gezocht: een zinvolle dagbesteding

Onze droom? Vanuit hun HONK-huis zwermen de jongeren elke morgen uit naar een zinvolle dagbesteding op maat. Dat kan een boerderij in de buurt zijn, een bejaardentehuis, een kleuterschool, de bakker of de supermarkt, het restaurant om de hoek, … Midden in de maatschappij dus.
Want onze jongeren zijn meer dan alleen hun beperking. Zij hebben unieke talenten en vaardigheden die ze ten volle kunnen ontplooien in een stimulerende omgeving.
→ Geef jij hen die kans?

Waarden

Dit zijn voor ons de belangrijkste waarden van ons project: vrienden, geborgen, durf en samen

Ons concept in één beeld: